Qred AB

Qred erbjuder lån till småföretag i Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna. Pengarna används för investeringar och rörelsekapital. Qred har sedan starten 2015 lånat ut över 2,5 miljarder SEK. Genom att använda en helt digitaliserad process håller bolaget hanteringskostnader och kreditförluster nere, samtidigt som kunden får en bättre upplevelse.

In English

Qred erbjuder lån till småföretag i Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna. Pengarna används för investeringar och rörelsekapital. Qred har sedan starten 2015 lånat ut över 2,5 miljarder SEK. Genom att använda en helt digitaliserad process håller bolaget hanteringskostnader och kreditförluster nere, samtidigt som kunden får en bättre upplevelse.

In English