Qred Holding AB (publ)

Qred är Sveriges snabbast växande fintech-företag och marknadsledande i Norden inom företagslån upp till en miljon kronor. Qred erbjuder lån till småföretag i Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna och har även en pågående etablering i Brasilien. Qred har sedan starten 2015 lånat ut över 3 miljarder kronor till investeringar och rörelsekapital hos småföretag. Genom att använda en helt digitaliserad process håller bolaget hanteringskostnader och kreditförluster nere, samtidigt som kunden får en bättre upplevelse. Qred omsatte 192 mkr 2019 och har för närvarande ca 75 anställda i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Riga och Sao Paulo. 2020 utsåg Financial Times Qred till Sveriges snabbast växande företag och ett av de 10 snabbast växande företagen i Europa.

In English

Börskategori
Visa Allt
År
Visa Allt

Qred Holding AB (publ) genomför en riktad nyemission till ett värde av SEK 40 000 0008.9.2020 10:00:01 CEST | Qred Holding AB (publ) | Insiderinformation

Aktieägarna i Qred Holding AB (publ), org. nr. 559031-0685 (”Bolaget"), har idag på en extrainsatt bolagsstämma godkänt styrelsens förslag, annonserat den 24 augusti 2020, att tillföra Bolaget SEK 40 000 000 genom en riktad nyemission om 400 000 stamaktier till en teckningskurs om SEK 100 per aktie (”nyemissionen”). Nyemissionen är riktad till, och fulltecknad av, den nya investeraren International One Design Group AB.

2 bilagor

Qred Holding AB (publ) beslutar att genomföra en riktad nyemission till ett värde av SEK 40,000,000, villkorat aktieägarnas godkännande24.8.2020 12:00:00 CEST | Qred Holding AB (publ) | Insiderinformation

Styrelsen i Qred Holding AB (publ), org. nr. 559031-0685 (”Bolaget"), har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 400 000 stamaktier till en teckningskurs om SEK 100 per aktie (”nyemissionen”), vilket tillför Bolaget totalt SEK 40 000 000. Nyemissionen är riktad till, och kommer att tecknas till fullo av, den nya investeraren International One Design Group AB. Nyemissionen är villkorad godkännande av Bolagets aktieägare på en extrainsatt bolagsstämma den 8:e september 2020.

4 bilagor

Qred är Sveriges snabbast växande fintech-företag och marknadsledande i Norden inom företagslån upp till en miljon kronor. Qred erbjuder lån till småföretag i Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna och har även en pågående etablering i Brasilien. Qred har sedan starten 2015 lånat ut över 3 miljarder kronor till investeringar och rörelsekapital hos småföretag. Genom att använda en helt digitaliserad process håller bolaget hanteringskostnader och kreditförluster nere, samtidigt som kunden får en bättre upplevelse. Qred omsatte 192 mkr 2019 och har för närvarande ca 75 anställda i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Riga och Sao Paulo. 2020 utsåg Financial Times Qred till Sveriges snabbast växande företag och ett av de 10 snabbast växande företagen i Europa.

In English