Region Norrbotten

Kommunikatör i beredskap (Kib)Kommunikationsavdelningen

Kontakta Kommunikatör i beredskap om du vill ha en skaderapport eller om det gäller en brådskande pressfråga utanför kontorstid.

Tel:076-118 08 48

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Linda Frohm

Moderaterna

  • Byline: Anders Alm
  • Copyright: Inga restriktioner
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Linda Frohm

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.