Plikt- och prövningsverket
Plikt- och prövningsverket

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Plikt- och prövningsverket, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Vi bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

Undersökning av föräldrars kunskap ska utveckla information om mönstring och värnplikt13.10.2021 10:32:52 CEST | Pressmeddelande

Varje år genomför Plikt- och prövningsverket flera undersökningar för att ta reda på kunskap, attityder och inställning till mönstring och grundutbildning med värnplikt. Nytt för i år är att vi förutom den sedvanliga undersökningen riktad till de totalförsvarspliktiga ungdomar som ska få mönstringsunderlaget nästa år, även har gjort en undersökning riktad mot föräldrar. Syftet är att anpassa de informationskampanjer som vi årligen genomför och i slutändan öka kunskapen och förståelsen kring mönstring och värnplikt.

Gott betyg till Plikt- och prövningsverkets informationskampanj26.8.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Fler ungdomar vet att skyldigheten att mönstra och göra värnplikt har återinförts, nästan alla tillfrågade har hört talas om mönstringsunderlaget, fler vet att värnplikten är obligatorisk och fler vet också skillnaden mellan mönstring och värnplikt. Det, och en hel del annat, visar den årliga mätningen kring mönstring och värnplikt som SIFO årligen genomför på uppdrag av Plikt- och prövningsverket.

Rekryteringsmyndigheten skickar ut mönstringsunderlag till 100 000 totalförsvarspliktiga födda 20038.1.2021 10:20:48 CET | Pressmeddelande

Denna vecka har drygt 100 000 totalförsvarspliktiga ungdomar födda 2003 fått en broschyr hemskickad som informerar och förbereder dem inför utskicket av mönstringsunderlaget, de kommande tre veckorna skickas breven med inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget ut. Att svara på mönstringsunderlaget är en skyldighet enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Inbjudan till pressträff 18 september klockan 12.00 i anslutning till invigning av Rekryteringsmyndighetens nya lokaler på Tegeluddsvägen 29A i Stockholm17.9.2020 16:50:00 CEST | Pressmeddelande

Försvarsminister Peter Hultqvist inviger Rekryteringsmyndighetens nya lokaler i Stockholm. I samband med detta bjuder generaldirektör Christina Malm in till pressträff där försvarsministern också deltar. På grund av pandemin finns tyvärr inga möjligheter att visa lokalerna, men lokalerna kommer att presenteras muntligen av generaldirektör Christina Malm. Pandemin har påverkat Rekryteringsmyndigheten som infört skyddsåtgärder. Dessa regler gäller även vid pressinbjudan. Du är välkommen om du har varit fullt frisk i minst två dygn. Håll avstånd på minst 1,5 meter och tänk på handhygien. Det finns möjlighet att ställa frågor om pandemins påverkan på mönstringen av totalförsvarspliktiga inför grundutbildningen med värnplikt, såväl som påverkan på de prövande till Försvarsmakten och till Polismyndigheten. Föranmälan till pressträffen krävs. Anmälan skickas till Marinette Nyh Radebo marinette.nyhradebo@rekryteringsmyndigheten.se senast klockan 10.30 18 september. Presslegitimation krävs. Max

Rekryteringsmyndigheten öppnar för nationell prövning12.6.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Från och med måndag 15 juni återgår Rekryteringsmyndigheten till att pröva sökande från samtliga län i Sverige. Rekryteringsmyndigheten återgår därmed till nationell prövning. Bakgrunden är det regeringsbeslut som medger symptomfria personer att resa inom Sverige från och med den 13 juni. Det innebär att den tidigare hänsyn som tagits till skillnader i smittspridning inom landet har spelat ut sin roll. Rekryteringsmyndigheten har i dialog med Folkhälsomyndigheten kommit fram till att en återgång till ordinarie upptagningsområden för prövningsverksamheten nu framstår som det lämpligaste alternativet. Säkerhet i fokus - Samtliga skyddsåtgärder och hygienrutiner som införts kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Det innebär bland annat förstärkta informationsinsatser mot de prövande, begränsat antal prövande i lokalerna, barriärskydd i lokalerna samt att lokalerna och arbetssätt anpassats för att möjliggöra distans mellan de prövande och mellan de prövande och personalen, säger Chri

Mönstringshandboken förbereder ungdomarna inför mönstringen8.6.2020 11:27:00 CEST | Pressmeddelande

I mars fick 15 000 kvinnor och män födda 2002 besked om att de ska kallas till mönstring. Mönstringen startar i augusti och pågår fram till april 2021. Nytt för i år är att alla ungdomar kommer att få en handbok med tips och information om det mesta som man kan tänkas fundera på inför sin mönstring. Rekryteringsmyndigheten har ett informationsuppdrag som innebär att vi särskilt ska informera Sveriges unga om vad lagen om totalförsvarsplikt innebär samt vilka skyldigheter och rättigheter man har kopplat till lagen. Vår kommunikation är insiktsbaserad och vi anpassar den hela tiden efter ungdomarnas behov och vardag. Sedan tidigare finns en chatbott i Facebook Messenger där ungdomarna kan få svar på sina frågor om mönstringen och en lins i Snapchat där man kan uppleva mönstringen i AR, augmented reality. Nytt för i år är ”Mönstringshandboken” som skickas ut till alla ungdomar som ska mönstra. Tryckt och nyskapande bok - Varje år utvärderar vi mönstringskampanjen och där har det framkommi

Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten2.6.2020 14:04:00 CEST | Pressmeddelande

Från och med måndag 8 juni utökar Rekryteringsmyndigheten prövningarna så att boende och folkbokförda i Gävleborgs, Västra Götalands och Östergötlands län får möjlighet att pröva i Stockholm. Boende och folkbokförda i Värmlands län får möjlighet att pröva i Malmö. Rekryteringsmyndigheten har haft en dialog med Folkhälsomyndigheten inför beslut om att från och med vecka 24 utöka prövningsverksamheten. De nya länen blir ett tillägg till Stockholms, Kronobergs, Hallands, Blekinge, Skåne, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas, Kalmar och Jönköpings län. Som tidigare gäller att personen ska vara både folkbokförd och boende i något av länen för att få komma på prövning. Bakgrund till beslutet Skillnaden i smittspridning mellan länen har börjat utjämnas, men alltjämt finns några län med låg smittspridning, till exempel i delar av Norrland och på Gotland. Södermanlands och Örebro län har fortsatt en hög smittspridning. Rekryteringsmyndigheten bedömer därför att det mot bakgrund av ovanstående i nulä

Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten12.5.2020 10:02:00 CEST | Pressmeddelande

Från och med måndag 18 maj utökar Rekryteringsmyndigheten prövningarna så att boende och folkbokförda i Uppsala, Västmanlands och Dalarnas län får möjlighet att pröva i Stockholm. Kalmar och Jönköpings län får möjlighet att pröva i Malmö. De nya länen blir ett tillägg till Stockholms, Kronobergs, Hallands, Blekinge och Skåne län. Som tidigare gäller att personen ska vara både folkbokförd och boende i något av länen för att få komma på prövning. Säkerhet i fokus Säkerheten för både prövande och personal har största prioritet. För att undvika trängsel vid prövningen kommer antalet upprop att utökas. Det innebär att de prövande bättre sprids över dagen i lokalerna. Alla som kommer till Rekryteringsmyndigheten uppmanas också att tänka på att undvika rusningstrafik i kollektivtrafiken under resan till prövningen, säger Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Rekryteringsmyndigheten. För att kunna genomföra prövningen på ett säkert och kontrollerat sätt har Rekryteringsmyndigheten redan

Beslut om prioritering i prövningsverksamheten under pågående smittspridningsläge Covid-1911.5.2020 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om att prioritera prövningar för de som har sökt till polisutbildningen före de som gjort en ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt. Förutsättningarna för myndigheten att nå målen i regleringsbrevet bygger på att prövningsverksamheten är i full drift under hela året. På grund av Covid-19 kommer Rekryteringsmyndigheten inte att nå målet under 2020 om att mönstra och pröva 18 500 totalförsvarspliktiga och genomföra 8 500 prövningar åt Polisen. I nuläget är inskrivningsläget till grundutbildning med värnplikt bättre än antagningsläget för polisutbildningen. Rekryteringsmyndigheten har därför beslutat att från och med vecka 21 och fram till utbildningsstart HT 2020 prioritera prövning för polisutbildningen. Kontakt: Marinette Nyh Radebo Kommunikationschef 070-144 21 05 Per Andersen Helseth Presskontakt 070-829 38 75 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten, är en expertmyndighet inom totalförsvarsområdet och ly

Delvis öppning av prövningsverksamheten i Stockholm27.4.2020 14:31:00 CEST | Pressmeddelande

Den 4 maj kommer prövningarna i Stockholm att öppnas upp för de som både är folkbokförda och boende i Stockholms län. Med anledning av Covid-19 stängde Rekryteringsmyndigheten prövningsverksamheten i Malmö och Stockholm den 23 mars. Beslutet baserades på den medicinska bedömning som verksamhetschef och chefsläkare tagit utifrån de lagar som styr Rekryteringsmyndigheten. Beslutet utgick också ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Prövningsenheten i Malmö öppnade för prövande för de som både är folkbokförda och boende i Skåne län den 20 april. Från och med den 27 april utvidgas prövningen även för de som både är folkbokförda och boende i Blekinge län, Kronobergs län och Hallands län. Trots att smittspridningsläget i Stockholms län är oförändrat högt, har Rekryteringsmyndigheten, med utökade skyddsåtgärder, beslutat att göra en delvis öppning av prövningsverksamheten från och med den 4 maj. Beslutet har informerats Smittskydd Stockholm och Rekryteringsmyndigheten har kontinuerlig

Delvis öppning av prövningsverksamheten i Malmö och fortsatt stängt i Stockholm15.4.2020 12:01:00 CEST | Pressmeddelande

Den 20 april kommer prövningarna att återupptas vid Rekryteringsmyndigheten i Malmö för prövande som är folkbokförda i Skåne län. Rekryteringsmyndigheten stängde prövningsverksamheten i Malmö och Stockholm den 23 mars. Beslutet baserades på den medicinska bedömning som verksamhetschef och chefsläkare tagit fram utgående ifrån Folkhälsomyndigheten rekommendationer och de lagar som styr Rekryteringsmyndigheten. Under de veckor prövningsverksamheten har varit stängd har åtgärder, för att kunna genomföra prövning på ett säkert och kontrollerat sätt, tagits fram. Även en medicinsk bedömning har genomförts av de överväganden som ska vara uppfyllda för att kunna öppna prövningsverksamheten. De åtgärder som behöver vidtas för att möjliggöra prövning är bland annat att förse läkare och sjuksköterskor med skyddshandskar, engångsförkläden och skyddsmask. Förfrågan till Försvarsmakten gällande reservutrustning (skyddsmask 90) har även bekräftats. Plexiglas installeras på erforderliga platser i lok
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Plikt- och prövningsverket, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Vi bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.