RF/SISU
RF/SISU

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 72 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

  • RF/SISU

Regeringens krispaket räcker inte för att kompensera idrottsföreningarna i Västerbotten12.5.2020 11:20:50 CEST | Pressmeddelande

Idrottsrörelsen drabbas hårdare av coronapandemin än man tidigare beräknat och regeringens krispaket på 500 miljoner kronor täcker knappt hälften av förlusterna. Det visar sammanställningen av den enkät som Riksidrottsförbundet skickat ut till landets idrottsföreningar. För idrottsrörelsen i Västerbotten räknas förlusterna till mer än 32 miljoner kronor.

Regeringens krispaket räcker inte för att kompensera idrotten i vårt län12.5.2020 08:45:05 CEST | Pressmeddelande

En ny undersökning som presenteras idag visar att idrottsrörelsen drabbas hårdare av coronapandemin än man tidigare beräknat och att regeringens krispaket på 500 miljoner kronor täcker knappt hälften av förlusterna. Resultatet av den enkät som Riksidrottsförbundet skickat till landets föreningar visar att inställda evenemang och minskade intäkter landar på ett minus på 1,2 miljarder kronor fram till sista juni. För Idrottsrörelsen i Örebro län innebär det ett bortfall på nära 60 miljoner kronor.

RF-SISU Östergötland kör #idrottspepp vid Linköpings Kommuns kontaktpunkter i Skäggetorp, Berga, Ryd och Lambohov under coronapandemin27.4.2020 09:58:45 CEST | Pressmeddelande

Den 21 april öppnade Linköpings Kommun fyra tillfälliga Kontaktpunkter utomhus. Detta för att nå ut med information samt att öka vuxennärvaron i olika områden. De meddelade även att andra insatser för att minska den sociala oron är på gång. En av de insatserna som nu har landat är ett samarbete med RF-SISU Östergötland och några idrottsföreningar. Det är sedan tidigare känt att fysisk aktivitet är otroligt viktigt för ungdomars välmående, både fysiskt och mentalt och i tider som dessa kan det även hjälpa till öka tryggheten och lugnet som annars denna pandemi kan leda till. Utifrån denna kunskap så kommer det i anslutning till Kontaktpunkterna i Skäggetorp, Berga, Ryd och Lambohov anordnas idrottsaktiviteter för alla barn och ungdomar i åldrarna 13-25 år. Aktiviteterna är öppna på kvällstid och är kostnadsfria. Idrotterna som aktiviteterna innefattar är taekwondo, basket och fotboll. ”Vi vet att idrotten engagerar och skapar kul och meningsfulla aktiviteter för många unga. I en tid av

Fristående organisation ökar trovärdigheten för Svensk Antidoping24.4.2020 15:45:31 CEST | Pressmeddelande

Sverige har under lång tid haft ett högt anseende för ett ambitiöst och framgångsrikt antidopingarbete – både internationellt och inom svensk idrott. Dopingkommissionen har på sitt styrelsemöte den 23 april med stor glädje konstaterat att Riksidrottsstyrelsen beslutat ta nästa steg i att realisera en fristående svensk antidopingorganisation vilket är helt i linje med nya Världsantidopingkoden som träder i kraft den 1 januari 2021.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 72 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

  • RF/SISU