SABO

Bransch- och intresseorganisation för nära 300 allmännyttiga bostadsföretag i Sverige

Pressmeddelanden
3
Meny

Marknadshyrans pris: 70-80 miljarder kronor21.6.2016 06:45 | Pressmeddelande

Om Sverige inför marknadshyror skulle det kosta skattebetalarna 70-80 miljarder, lågt räknat. Det visar en rapport som PwC gjort på uppdrag av bransch- och intresseorganisationen SABO. Där framgår även att Europa har bostadsbrist oavsett hur hyrorna sätts. "Det finns ingen väl fungerande lösning som kan importeras och reformera svensk bostadsmarknad. Vi måste utgå från våra förhållanden och förbättra och utveckla den svenska modellen", säger Kurt Eliasson vd för SABO.

Åtta av tio svenskar missnöjda med bostadssituationen30.11.2015 09:00 | Pressmeddelande

En undersökning från SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, visar att åtta av tio svenskar är missnöjda med bostadssituationen. Det vill SABO göra något åt och lanserar därför en ny kampanj för att öka bostadsbyggandet. En interaktiv pappersstad byggd av tweets lyfter fram människors vardag samtidigt som politiker får vägledning i hur man bygger mer och snabbare. Allt samlas på ordtillbostad.se.

Det verkliga byggbehovet är 436 000 bostäder22.3.2015 15:28 | Pressmeddelande

Regeringens mål på 250 000 nya bostäder till och med år 2020 är ambitiöst. Men det räcker inte. Vi måste bygga 436 000 bostäder för att få bort bostadsbristen. Det visar statistik som SCB tagit fram på uppdrag av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. – För att klara en sådan kraftigt ökad byggtakt krävs extraordinära åtgärder. Staten måste gå in med smörjmedel och byggbolag, bostads- och fastighetsbolag, kommuner och länsstyrelser måste ta sitt ansvar, säger Kurt Eliasson, vd för SABO.

Bransch- och intresseorganisation för nära 300 allmännyttiga bostadsföretag i Sverige