Samhall AB
Samhall AB

Om Visa vägen-priset 

Visa vägen-priset går till de arbetsgivare och eldsjälar som dagligen lyfter människor genom att tro på deras förmågor och se funktion istället för hinder. 

Priset delas ut av Samhall i syfte att uppmärksamma de som går i bräschen för inkludering och öppnar upp arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Till de som förstår att det är viktigare att se till vad en människa kan, i stället för till vad de inte kan. 

Visa vägen-priset delas ut i tre regioner – Norrland, Svealand och Götaland. De regionala vinnare tävlar sedan om att vinna det nationella priset som delas ut på Visa vägen-galan på Vasateatern den 22 november. Bara en arbetsgivare och en eldsjäl tar hem de nationella priserna.

Om Visa vägen-priset 

Visa vägen-priset går till de arbetsgivare och eldsjälar som dagligen lyfter människor genom att tro på deras förmågor och se funktion istället för hinder. 

Priset delas ut av Samhall i syfte att uppmärksamma de som går i bräschen för inkludering och öppnar upp arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Till de som förstår att det är viktigare att se till vad en människa kan, i stället för till vad de inte kan. 

Visa vägen-priset delas ut i tre regioner – Norrland, Svealand och Götaland. De regionala vinnare tävlar sedan om att vinna det nationella priset som delas ut på Visa vägen-galan på Vasateatern den 22 november. Bara en arbetsgivare och en eldsjäl tar hem de nationella priserna.