Svenska institutet

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. www.si.se

Ewa Kumlin

Direktör Svenska institutet Paris

  • Byline: Lieselotte van der Meijs
  • Copyright: Får användas i redaktionellt syfte. Byline måste uppges vid publicering.
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Ewa Kumlin

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. www.si.se