Skillio Sweden AB

Skillio Sweden AB har tagit fram nästa generations disruptiva och helt digitala matchningsplattform. Med ett helt nytt och smartare sätt att matcha efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden förändras kompetensförsörjning i grunden. Skillios vision är att på innovativa sätt förenkla och effektivisera rekryteringsprocessen, sänka kostnaderna och öka träffsäkerheten. Det borde vara allas rättighet att matchas till de jobb de passar bäst för.

Skillio har utvecklat en digital tjänst med tydliga AI-inslag som optimerar och effektiviserar matchning mellan arbetsgivare och kandidater inom vård- och omsorgsområdet, tjänsten heter Uska. Målet är att etablera och lansera tjänster inom alla branscher och förändra rekryteringsbranschen i grunden.

Vi är ett snabbväxande HR-tech bolag som är helägt av Lernia AB.

Skillio Sweden AB har tagit fram nästa generations disruptiva och helt digitala matchningsplattform. Med ett helt nytt och smartare sätt att matcha efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden förändras kompetensförsörjning i grunden. Skillios vision är att på innovativa sätt förenkla och effektivisera rekryteringsprocessen, sänka kostnaderna och öka träffsäkerheten. Det borde vara allas rättighet att matchas till de jobb de passar bäst för.

Skillio har utvecklat en digital tjänst med tydliga AI-inslag som optimerar och effektiviserar matchning mellan arbetsgivare och kandidater inom vård- och omsorgsområdet, tjänsten heter Uska. Målet är att etablera och lansera tjänster inom alla branscher och förändra rekryteringsbranschen i grunden.

Vi är ett snabbväxande HR-tech bolag som är helägt av Lernia AB.