Slättö Förvaltning

Slättös affärsidé är att direktinvestera i nyproducerade hyresfastigheter i svenska tillväxtorter. Slättö äger per januari 2016 nyproducerade hyresrätter och projekt som vid färdigställande uppgår till ett samlat värde om drygt 6 000 Mkr. Portföljen omsluter drygt 3 100 lägenheter uppgående till totalt knappt 180 000 kvm bostadsarea. Drygt 20 000 kvm är uthyrd under förvaltning, resterande del är under utveckling med färdigställande under 2016 och 2017. Slättö har en etablerad närvaro i kommunerna Karlstad, Knivsta, Linköping, Norrköping, Nykvarn, Stockholm, Umeå, Upplands-Bro, Västerås och Örebro.
Pressmeddelanden
1
Meny
Slättös affärsidé är att direktinvestera i nyproducerade hyresfastigheter i svenska tillväxtorter. Slättö äger per januari 2016 nyproducerade hyresrätter och projekt som vid färdigställande uppgår till ett samlat värde om drygt 6 000 Mkr. Portföljen omsluter drygt 3 100 lägenheter uppgående till totalt knappt 180 000 kvm bostadsarea. Drygt 20 000 kvm är uthyrd under förvaltning, resterande del är under utveckling med färdigställande under 2016 och 2017. Slättö har en etablerad närvaro i kommunerna Karlstad, Knivsta, Linköping, Norrköping, Nykvarn, Stockholm, Umeå, Upplands-Bro, Västerås och Örebro.