Solteknik HB

Solteknik HB har mera än 50 års erfarenhet av navigering och mera än 20 år som tillverkare och distributör av elektroniska sjökort och kartor. Ägaren Göran Johansson tog sin första marina examen 1962. Som flygnavigatör i Flygvapnet på 60- och 70-talen inser han vikten av att ha tydliga och detaljrika kartor vid navigering. Solteknik HB har från 1997 tillverkat rastersjökort i BSB format och varit distributör för Northport Sytem Inc samt deras programvaror för elektronisk navigation. Solteknik HB har arbetat med GPS mottagare från olika leverantörer sedan 1998. Från årsskiftet 2015 levererar vi rastersjökort till ledande plottertillverkare och samarbetar nu även med Kanadensiska företaget Avenza System Inc.
Pressmeddelanden
1
Meny
Solteknik HB har mera än 50 års erfarenhet av navigering och mera än 20 år som tillverkare och distributör av elektroniska sjökort och kartor. Ägaren Göran Johansson tog sin första marina examen 1962. Som flygnavigatör i Flygvapnet på 60- och 70-talen inser han vikten av att ha tydliga och detaljrika kartor vid navigering. Solteknik HB har från 1997 tillverkat rastersjökort i BSB format och varit distributör för Northport Sytem Inc samt deras programvaror för elektronisk navigation. Solteknik HB har arbetat med GPS mottagare från olika leverantörer sedan 1998. Från årsskiftet 2015 levererar vi rastersjökort till ledande plottertillverkare och samarbetar nu även med Kanadensiska företaget Avenza System Inc.