Sourcing Allies AB

Sourcing Allies AB har hjälpt västerländska bolag med tillverkning i Kina, Indien och Östeuropa sedan 2006. Vårt huvudkontor är i Stockholm och vi har kontor i Kina, USA och Europa. Vi vägleder företag genom hela inköps- och tillverkningsprocessen. Det innefattar att få offerter, utföra leverantörsutvärderingar samt hantering av komplexa tillverkningsprocesser och frakt. Vi ser till att varor levereras till våra kunder när de vill ha dem – allt till rätt pris, rätt kvalitet och rätt ledtid.
Sourcing Allies AB har hjälpt västerländska bolag med tillverkning i Kina, Indien och Östeuropa sedan 2006. Vårt huvudkontor är i Stockholm och vi har kontor i Kina, USA och Europa. Vi vägleder företag genom hela inköps- och tillverkningsprocessen. Det innefattar att få offerter, utföra leverantörsutvärderingar samt hantering av komplexa tillverkningsprocesser och frakt. Vi ser till att varor levereras till våra kunder när de vill ha dem – allt till rätt pris, rätt kvalitet och rätt ledtid.