Spiragården

Spiragården är ett familjedrivet psykiatriboende för personer med långvarig och komplex psykiatrisk problematik. Vi vänder oss till män och kvinnor 18-70 år som behöver stöd enligt socialtjänstlagen. Vi har gedigen erfarenhet inom vård enligt LRV och LPT, och kompetens att utföra kvalificerade riskbedömningar. Hos oss är man också välkommen med samtidig missbruksproblematik och psykiatrisk sjukdom.

Spiragården är ett familjedrivet psykiatriboende för personer med långvarig och komplex psykiatrisk problematik. Vi vänder oss till män och kvinnor 18-70 år som behöver stöd enligt socialtjänstlagen. Vi har gedigen erfarenhet inom vård enligt LRV och LPT, och kompetens att utföra kvalificerade riskbedömningar. Hos oss är man också välkommen med samtidig missbruksproblematik och psykiatrisk sjukdom.