Statens Medieråd
Abonnera
Följ

Abonnera på pressmeddelanden från Statens Medieråd

Få samtliga pressmeddelanden från Statens Medieråd genom att skriva in din e-postadress nedan. Du kan avsluta ditt abonnemang när du vill.

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.