Stockholms Stad - Stadsledningskontoret
I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss på en mängd olika platser och verksamheter i samhället, till exempel i förskolan, skolan eller på fritids, på äldreboendet eller på dagverksamheten för alla oss med funktionsvariationer, när vi sandar, sopar eller bygger om stadens gator och torg, när du ska söka bygglov, besöker våra jobbtorg, eller på biblioteken och simhallen. Staden ansvarar också för att vi har rent vatten, att sophämtningen fungerar, att våra hamnar har en fungerande logistik, att näringslivet i Stockholm har de bästa förutsättningarna, att bostäder byggs och förmedlas. Dessutom har Stockholm en infrastruktur som är unik – vi bygger ut fiber för att det digitala samhället ska bli ännu bättre. Kultur är viktig och angelägen – det erbjuder vi genom till exempel Kulturhuset Stadsteatern med hundratals program året runt, Kulturskolan för alla barn och unga, Stadsmuseet och medeltidsmuseet och vår egen konsthall Liljevalchs. Vi stöttar också både föreningsliv och kulturaktörer för att skapa en demokratisk och sprudlande stad. Idrottsplatser, simhallar, utegym, grönområden och fågelreservat är några exempel på hur staden vill underlätta för alla stockholmare att ha en aktiv fritid. Vi är också de som möter alla de som har behov av särskilt stöd i livet. Det kan vara som skolans kurator, boendestödjare, god man eller socialsekreterare. Ibland beror det på att omständigheterna i livet, ibland på sjukdom, missbruk eller något annat trauma, till exempel alla de som flytt till oss från krigszoner från olika hörn i världen.
I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss på en mängd olika platser och verksamheter i samhället, till exempel i förskolan, skolan eller på fritids, på äldreboendet eller på dagverksamheten för alla oss med funktionsvariationer, när vi sandar, sopar eller bygger om stadens gator och torg, när du ska söka bygglov, besöker våra jobbtorg, eller på biblioteken och simhallen. Staden ansvarar också för att vi har rent vatten, att sophämtningen fungerar, att våra hamnar har en fungerande logistik, att näringslivet i Stockholm har de bästa förutsättningarna, att bostäder byggs och förmedlas. Dessutom har Stockholm en infrastruktur som är unik – vi bygger ut fiber för att det digitala samhället ska bli ännu bättre. Kultur är viktig och angelägen – det erbjuder vi genom till exempel Kulturhuset Stadsteatern med hundratals program året runt, Kulturskolan för alla barn och unga, Stadsmuseet och medeltidsmuseet och vår egen konsthall Liljevalchs. Vi stöttar också både föreningsliv och kulturaktörer för att skapa en demokratisk och sprudlande stad. Idrottsplatser, simhallar, utegym, grönområden och fågelreservat är några exempel på hur staden vill underlätta för alla stockholmare att ha en aktiv fritid. Vi är också de som möter alla de som har behov av särskilt stöd i livet. Det kan vara som skolans kurator, boendestödjare, god man eller socialsekreterare. Ibland beror det på att omständigheterna i livet, ibland på sjukdom, missbruk eller något annat trauma, till exempel alla de som flytt till oss från krigszoner från olika hörn i världen.