Stockholms stad
Stockholms stad

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation

Karin Wanngård och Anna König Jerlmyr

Anländer tillsammans till kyrkan

  • Byline: Mattias Prodromou Dahlqvist/Stockholms stad
  • Copyright: Inga restriktioner
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Karin Wanngård och Anna König Jerlmyr

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation