Stockholms stad
Stockholms stad

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation

Rådssalen

Stockholms kommunfullmäktiges sammanträdesrum i Stockholms stadshus

  • Byline: Bilderna får inte användas i kommersiellt syfte. Fotografens namn ska anges.
  • Copyright: Foto: Yanan Li
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Rådssalen

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation