Stockholms stad
Stockholms stad

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 17 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation

Daniel Helldén (MP)

Trafikborgarråd

  • Byline: Bilderna får inte användas i kommersiellt syfte. Fotografens namn ska anges.
  • Copyright: Lieselotte Van Der Meijs
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Daniel Helldén (MP)

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 17 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation