Stockholms stad
Stockholms stad

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation

Majoritetens borgarråd

Fr vänster: Dennis Wedin (M), Lotta Edholm (L), Jan Jönsson (L), Daniel Helldén (MP), Anna König Jerlmyr (M), Erik Slottner (KD), Karin Ernlund (C), Jonas Naddebo (C), Katarina Luhr (MP) och Joakim Larsson (M)

  • Byline: Bilderna får inte användas i kommersiellt syfte. Fotografens namn ska anges.
  • Copyright: Lieselotte van der Meijs
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Majoritetens borgarråd

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation