Stockholms stad
Stockholms stad

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 17 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation

Riggen på skeppet af Chapman, 4 april 2022. Foto: Sven Lindwall

Under renoveringen har riggen fått nya rår och master i stål samt målats om till originalkulören.

  • Byline: Foto: Sven Lindwall
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Riggen på skeppet af Chapman, 4 april 2022. Foto: Sven Lindwall

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 17 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation