Svea Bank AB (publ)

Emma LindgrenFöräldraledig - Head of PR och expert på digital konsumtion

Svea Bank AB (publ) är en koncern med finansiell verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med 40 års erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner med deras likviditet är Svea ett naturligt val när de behöver en finansieringspartner. Sveas vision är att vara en ledande finansiell aktör i Europa.
  • Svea Bank AB (publ)
  • Evenemangsgatan 31
  • 169 81 Solna
Börskategori
Visa Allt
År
Visa Allt

Fusionen med Svea Bank är klar3.1.2022 14:30:29 CET | Svea Bank AB (publ) | Börsmeddelande

Svea Ekonomi AB har idag fusionerat in sin verksamhet till dotterbolaget Svea Bank AB. Det innebär att all verksamhet som tidigare bedrivits inom Svea Ekonomi nu är en del av Svea Bank. Sveas affärside är att genom personlig service erbjuda finansiella och administrativa tjänster till företag och privatpersoner. - Det är ett naturligt steg att samla all vår verksamhet inom Svea Bank, som är en bra plattform för fortsatt tillväxt och utveckling. Förändringen ökar tydligheten mot marknaden och våra kunder, säger Lennart Ågren, vd och koncernchef Svea Bank. Arbetet med att fusionera bolagen har pågått under hela hösten. Förändringen är i första hand juridisk och får begränsad påverkan på Sveas organisation och verksamhet. Fusionsplanen godkändes av Finansinspektionen i november. En effekt av fusionen är att emittenten av obligationerna fortsättningsvis är Svea Bank.

1 bilaga

Svea Ekonomi förvärvar P.F.C. och bygger gemensam neobank24.8.2021 13:00:26 CEST | Svea Ekonomi AB (publ) | Börsmeddelande

I ett förvärv går P.F.C. ihop med Svea Ekonomi. Tillsammans ska de bygga generation Z:s förstaval bland neobanker. – Svea har sedan 2016 både varit delägare i P.F.C. och haft samarbete avseende refinansiering och kortutgivning. Vi har lärt känna varandra och tror att det finns fler framtida beröringspunkter, t ex inom IT-utveckling och Bank as a Service – tjänster som Svea tillhandahåller, säger Lennart Ågren, VD och koncernchef för Svea Ekonomi. – Tillsammans med Svea som långsiktig ägare kan vi mycket snabbare nå vårt mål att bli en bank som stärker och inspirerar generation Z i början av deras finansiella liv, säger Kevin Albrecht, VD för P.F.C. Planen för P.F.C. är att expandera konsumentappen med fortsatta satsningar på modern och prisbelönad design, varumärke, teknologi och en snabbfotad organisation. P.F.C. är en app och ett kostnadsfritt Mastercard som lanserades i slutet av 2018 och som nu har fler än 100 000 användare i Sverige. P.F.C. gör det möjligt att på ett enkelt och sm

1 bilaga

Svea Ekonomi blir Svea Bank1.7.2021 15:59:16 CEST | Svea Ekonomi AB (publ) | Börsmeddelande

Svea Ekonomi AB planerar att fusionera in sin verksamhet till dotterbolaget Svea Bank AB. Det innebär att all verksamhet som bedrivs inom moderbolaget efter fusionen blir en del av Svea Bank. Sveas affärside är att genom personlig service erbjuda finansiella och administrativa tjänster till företag och privatpersoner. - Det är ett naturligt steg att samla all vår verksamhet inom Svea Bank. Det ökar tydligheten mot marknaden och våra kunder, säger Lennart Ågren, vd och koncernchef Svea Ekonomi. Arbetet med att fusionera bolagen har inletts och kommer att pågå under hela hösten. Förändringen är i första hand juridisk och får begränsad påverkan på Sveas organisation och verksamhet. Fusionsplanen kräver Finansinspektionens godkännande.

1 bilaga

Ny styrelseordförande i Svea Ekonomi AB12.5.2021 14:22:50 CEST | Svea Ekonomi AB (publ) | Ändring av styrelse/ledning/revisor

Anders Lidefelt har blivit utsedd till ordförande i styrelsen för Svea Ekonomi AB. Lidefelt är sedan tidigare ledamot i såväl Svea Ekonomi som i flera dotterbolag, däribland Svea Bank. Han har dessutom en bakgrund som Vice VD för Svea Ekonomi. - Jag är väldigt glad, stolt och ödmjuk inför att få fortsätta arbeta med Svea-koncernen och styrelsen i denna nya roll, säger Anders Lidefelt, Styrelseordförande Svea Ekonomi. Tidigare Styrelseordförande Arne Liljedahl har avböjt omval men stannar kvar i styrelsen som ledamot. - Arne Liljedahl har gjort en fin och betydelsefull insats för Sveas utveckling. Jag är väldigt tacksam för att Arne stannar kvar i styrelsen och vill arbeta med oss även fortsättningsvis, säger Lennart Ågren, VD Svea Ekonomi.

1 bilaga

Svea Ekonomi förvärvar portfölj av blancolån från Bluestep Bank27.11.2020 15:40:01 CET | Svea Ekonomi AB (publ) | Börsmeddelande

Svea Ekonomi (publ) har idag gjort en överenskommelse med Bluestep Bank om förvärv av deras portfölj av blancolån till privatpersoner. Som en konsekvens av att Bluestep koncentrerar sig på bolån avyttrar bolaget sina lån som saknar säkerheter. För kunderna innebär Sveas övertagande av avtalen inga förändringar i villkoren. Den sammanlagda storleken på de övertagna krediterna uppgick per den 30/6 till 863 MSEK. Sveas konsumentfordringar kommer i och med förvärvet att uppgå till 11,8 miljarder kronor. - Vi är glada över att fått avtalet med Bluestep på plats. Det är ett naturligt steg i ambitionen att bli en starkare aktör även mot konsumenter, säger Lennart Ågren, CEO Svea Ekonomi.

1 bilaga

Svea Ekonomi calls for early redemption of its outstanding Tier 2 bond loan 2015/202530.10.2020 09:33:01 CET | Svea Ekonomi AB (publ) | Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Svea Ekonomi AB (publ) (the ”Company”) hereby announces that the Company's SEK 200,000,000 Tier 2 bond loan 2015/2025 with ISIN SE0007730528 (the "Notes") will be redeemed in advance in accordance with the terms and conditions of the Notes. The date of the redemption will be 24 November 2020. The Notes will be redeemed at 100.00 per cent of the nominal amount (i.e. SEK 1,000,000 per Note) plus accrued but unpaid interest (the "Redemption Amount"). The Redemption Amount will be paid to noteholders holding Notes at the record date, which occurs 17 November 2020. In connection with the redemption, the Bonds will be delisted from the Corporate Bond list at Nasdaq Stockholm.

1 bilaga

Svea Ekonomi offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholm27.10.2020 13:08:32 CET | Svea Ekonomi AB (publ) | Prospekt/Prospekt meddelande

Svea Ekonomi AB (publ) (“Svea Ekonomi” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 3 september 2020 att Bolaget framgångsrikt emitterat Tier 2-obligationer om 300 MSEK med ISIN: SE0014781340 (”Obligationerna”). Enligt obligationsvillkoren ska Bolaget ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. För detta ändamål har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Ansökan om upptagande till handel av Obligationerna kommer att ges in till Nasdaq Stockholm inom kort. Första handelsdagen förväntas inträffa omkring den 30 oktober 2020. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och Bolagets hemsida (www.svea.com).

1 bilaga

SVEA EKONOMI EMITTERAR TIER 2- OBLIGATIONER3.9.2020 16:20:04 CEST | Svea Ekonomi AB (publ) | Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Svea Ekonomi AB (publ) (“Bolaget”) har framgångsrikt emitterat Tier 2-obligationer om 300 MSEK med en rörlig kupong om 3m STIBOR + 6.15%. Obligationerna har en löptid om 10 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. ”Vi är mycket glada över att återigen fått investerarnas förtroende i den svenska obligationsmarknaden”, kommenterar Lennart Ågren, VD Svea Ekonomi.

1 bilaga

Svea Ekonomi undersöker möjligheterna att emittera Tier 2-obligationer1.9.2020 08:00:01 CEST | Svea Ekonomi AB (publ) | Börsmeddelande

Svea Ekonomi AB (publ) (“Bolaget”) har givit Nordea i uppdrag att i egenskap av ‘Sole Bookrunner’ arrangera möten med obligationsinvesterare med start tisdag 1 september. Efter investerarmötena kan en emission av Tier 2-obligationer i SEK komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden samt slutligt beslut av Bolaget. Obligationerna kommer ha en löptid om 10 år med första möjliga inlösen efter fem år och en förväntad transaktionsstorlek om lägst SEK 200 miljoner. ”Svea Ekonomi har precis som många andra bolag påverkats av Covid-19, där affärsområdet företagsfinansiering under det första halvåret utvecklats negativt jämfört med samma period föregående år. Däremot har samtliga övriga affärsområden uppvisat en positiv utveckling jämfört med samma period föregående år. Vi ser vår diversifierade affärsmodell som en stor fördel och vår bedömning är att vi, trots pandemin, kommer kunna generera ett rörelseresultat för 2020 som är något lägre än 2019, en uppfattning som stöds av den

1 bilaga
Svea Bank AB (publ) är en koncern med finansiell verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med 40 års erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner med deras likviditet är Svea ett naturligt val när de behöver en finansieringspartner. Sveas vision är att vara en ledande finansiell aktör i Europa.
  • Svea Bank AB (publ)
  • Evenemangsgatan 31
  • 169 81 Solna