Svenska Afghanistankommittén
Svenska Afghanistankommittén

SAK är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som finansieras av bland andra tusentals privatpersoner och Sida.

I Afghanistan arbetar drygt 6.000 anställda med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.

SAKs verksamhet är särskilt inriktad på de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden med fokus på kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättningar. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen. 

SAK är en ideell förening och grundades 1980 som en reaktion på Sovjetunionens invasion av Afghanistan.

Historiskt hopp för fred i Afghanistan – fortsatt svenskt stöd behövs29.2.2020 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Avtalet i Doha mellan USA och talibanerna ger historiskt hopp för Afghanistans civilbefolkning, som drabbats hårt under 18 år av väpnad konflikt. Fredsprocessen kan underlätta för Sverige att bistå med långsiktig utveckling. Samtidigt är det viktigt att rättigheterna för unga, kvinnor och personer med funktionsnedsättningar inte förhandlas bort. – Det är banbrytande med ett avtal och inledd fredsprocess efter 18 år av väpnad konflikt. Svenska Afghanistankommittén ser fram emot att färre behöver drabbas av konflikten, så människor får en chans att bygga upp sina liv. Nu finns det förutsättningar för en fredlig utveckling, säger generalsekreterare Andreas Stefansson. Nyligen kom FN-organet Unamas årsrapport, som berättar om två motsägande trender. Å ena sidan har antalet civila offer minskat under året, vilket äntligen vänder den dystra trenden de senaste åren med konstant förvärrad situation för Afghanistans civila. Å andra sidan tycks våldet på många sätt ha ökat och förvärrats. – Fjol

Daniel Madhani ny landchef i Afghanistan för 6 000 anställda18.11.2019 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Daniel Madhani gör i dag sin första arbetsdag som landchef i Kabul för Svenska Afghanistankommitténs omkring 6 000 anställda i landet. Daniel kommer närmast från ett uppdrag som generalsekreterare för Swedo (före detta Qandil) och dessförinnan Project Playground. – Det som driver mig är att jobba för människor i utsatthet. Utmaningen i Afghanistan blir att nå ut i regionerna och på landsbygden för att jobba med unga, kvinnor, personer med funktionsnedsättning och människor på flykt. Säkerheten i landet har försämrats och antalet civila dödsoffer har skenat i den 40 år långa konflikten, säger Daniel Madhani, landchef i Kabul för Svenska Afghanistankommittén. I dag måndag 18 november gör Daniel Madhani sin första arbetsdag på plats på Kabulkontoret för Svenska Afghanistankommittén och dess omkring 6 000 anställda, varav 99 procent är afghaner. Närmast kommer Daniel Madhani från Swedo – The Swedish Development Aid Organization (före detta Qandil) där han var generalsekreterare. Tidigare h

Ny rapport: Svenskstödda skolor i skottlinjen i försämrat säkerhetsläge i Afghanistan12.11.2019 07:00:00 CET | Pressmeddelande

En rapport från den internationella människorättsorganisationen Human Rights Watch, HRW pekar ut CIA-stödd nationell militär som ansvarig för det ökade våldet mot civila och biståndsorganisationer i Afghanistan. Även den granskande nättidningen The Intercept skriver i en artikel att en nationell elittrupp, NDS 01, var ansvarig för ett angrepp i mars i provinsen Wardak mot en SAK-klinik då en anställd dödades. I juli dödades två anställda vid en annan SAK-klinik i Wardak som afghanska säkerhetsstyrkor tros ha legat bakom. – När vårt arbete för att hjälpa de mest utsatta i Afghanistan utsätts för attacker så protesterar vi gentemot afghanska myndigheter. Vår oro över att parterna i konflikten inte respekterar internationell humanitär rätt har vi också uttryckt till FN, Natoinsatsen Resolute Support Mission där Sverige deltar och svenska Utrikesdepartementet, säger Andreas Stefansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén. I provinsen Wardak strax söder om huvudstaden har Svensk

Antalet barn som omkommit i flygattacker i Afghanistan fördubblats24.2.2019 07:00:00 CET | Pressmeddelande

FN-organet UNAMA presenterar idag sin tionde årsrapport över den väpnade konflikten i Afghanistan. Antalet dödade civila är det högsta antalet sedan UNAMA började föra statistik 2009. 3 804 civila dödades under 2018, varav 927 var barn. 7 189 civila skadades. – Våldet har varit en del av afghanernas vardag i 40 år. Som en av de organisationer som arbetar i landet har vi ofta kriget runt hörnet samtidigt som vi levererar livsavgörande sjukvård och utbildning till befolkningen, säger Andreas Stefansson, generalsekreterare för SAK och nyss hemkommen från Afghanistan. Majoriteten av de civila som skadats eller omkommit är offer för attacker från väpnade motståndsgrupper. UNAMA konstaterar också att det är första gången under tioårsperioden som flygattacker utförda av afghansk eller internationell militär har överstigit 1000 dödade och skadade civila. Antalet barn som omkom i flygattacker fördubblades jämfört med 2017. – Den internationella humanitära rätten måste respekteras av alla parter

Mödradödligheten minskar i Afghanistan14.6.2018 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan år 2002 har mödradödligheten i Afghanistan minskat med över 50%. Framgångarna har varit möjliga genom omvärldens långsiktiga stöd till hälsa och utbildning och den afghanska befolkningens engagemang. Det konstaterar Afghanistankommittén i organisationens senaste verksamhetsberättelse. – Tillgång till hälsa och utbildning är avgörande för ett lands långsiktiga utveckling. Vi registrerade 2,6 miljoner patientbesök vid våra sjukhus, kliniker och hälsoposter under förra året och antalet barn som gick i en skola som fick stöd av oss ökade. 79 000 elever, varav 58% flickor, gick i någon av våra skolor, säger Andreas Stefansson, generalsekreterare på Afghanistankommittén. Sedan 2015 har 2 miljoner afghaner återvänt från grannländerna Iran och Pakistan, många under tvång. Afghanistankommittén har märkt en markant efterfrågan på tillgång till hälsa och utbildning. Organisationen har med anledning av detta skalat upp arbetet i de östra delarna av landet. – Genom ytterligare stöd från Sida

Över en miljon till Afghanistan från Helenaskolans dagsverken26.5.2018 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Svenska Afghanistankommittén ger i år Helenaskolan i Skövde solidaritetspriset ”Årets Afghanistanvän”. Elever och lärare på Helenaskolan i Skövde har under 20 års tid tillsammans samlat in mer än en miljon kronor till Afghanistan. Fokus har varit att genom föreläsningar, temaveckor, dagsverken och samarbete med olika vänskolor i Afghanistan stödja flickors rätt att lära sig läsa och skriva. Priset togs emot på Afghanistankommitténs årsmöte i Södertälje i dag. – Vi blev väldigt glada för att vi fick uppskattning för alla våra år av fotarbete. Vi har försökt motivera våra elever bland annat genom våra ”Afghanistanveckor” där vi haft föreläsare, fotoutställningar, kulturella inslag och mat. När du lär känna ett land blir det också lättare att göra något konkret. Vi hoppas så klart att fler kan inspireras till att utveckla sitt solidaritetsarbete, säger Per Klarin som är lärare på Helenaskolan. Helenaskolan har haft en rad olika vänskolor i Afghanistan och tanken väcktes i mitten av 90-tal

Från Libanon till Afghanistan - Malena Rembe ny landchef för Afghanistankommittén3.2.2018 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Malena Rembe är Svenska Afghanistankommitténs nya landchef i Afghanistan. Malena Rembe har många års erfarenhet av uppdrag inom svenska och internationella organisationer och kommer närmast från Libanon med ett fyraårigt uppdrag som regionchef för Svenska Röda Korsets arbete i Mellanöstern och Nordafrika. Där arbetade hon tillsammans med lokala Röda Kors-föreningar bland annat med att bygga upp kapaciteten i den lokala verksamheten och att ge nödhjälp till människor som tvingats fly undan krig. – Jag har ett djupt engagemang för människors rättigheter och vill göra den afghanska civilbefolkningens röster hörda. Afghanistankommittén är den främsta organisationen i landet jag känner till. Det här är ett erbjudande jag inte kan tacka nej till. Så snart som möjligt vill jag göra mitt första fältbesök, säger Malena Rembe. Som landchef på Svenska Afghanistankommitténs kontor i Kabul ansvarar Malena Rembe för en verksamhet som genomförs av 5100 anställda i 14 av landets 34 provinser. Över 99

Niclas Ericsson ny kommunikationsrådgivare i Afghanistan11.1.2018 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Niclas Ericsson är Svenska Afghanistankommitténs nya kommunikationsrådgivare i Afghanistan. Han har mångårig erfarenhet av journalistik, kommunikation och opinionsarbete. Huvudplacering är på kontoret i Kabul, där fältbesök i andra delar av landet också ingår i uppdraget. Vad ser du mest fram emot i ditt nya jobb som kommunikationsrådgivare i Afghanistan? Svenska Afghanistankommittén har en imponerande historia med 35 års arbete i Afghanistan med hälsa och utbildning och jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter i kommunikationsarbetet. Jag hoppas också få se fler svenska journalister på besök som rapporterar härifrån. Kommer du som kommunikationsrådgivare även kommentera händelser i Afghanistan? Ja, det finns mycket intressant och viktigt att lyfta fram: minskad mödradödlighet och fler som får tillgång till utbildning. Men självfallet också de utmaningar som befolkningen ställs inför: självmordsbombningar, fattigdom och andra svårigheter som den väpnade konflikten innebär. Afg

Brott mot den humanitära rätten – riksdagen bör dra lärdomar i Afghanistan14.12.2017 07:00:00 CET | Pressmeddelande

I morgon fredag debatterar riksdagen Sveriges fortsatta militära engagemang i Afghanistan. Regeringens förslag saknar uppföljning på flera av de lärdomar som drogs i den statliga utredningen "Sverige i Afghanistan 2002-2014" som presenterades tidigare i år. Dessutom saknas viktiga krav om respekten för internationell humanitär rätt, trots att regeringen är medveten om att parterna i konflikten bryter mot den. Svenska Afghanistankommittén har med anledning av detta tagit fram ett antal krav på den militära närvaron.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

SAK är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som finansieras av bland andra tusentals privatpersoner och Sida.

I Afghanistan arbetar drygt 6.000 anställda med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.

SAKs verksamhet är särskilt inriktad på de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden med fokus på kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättningar. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen. 

SAK är en ideell förening och grundades 1980 som en reaktion på Sovjetunionens invasion av Afghanistan.