Svenska Afghanistankommittén
Svenska Afghanistankommittén

SAK är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som finansieras av bland andra tusentals privatpersoner, Sida, EU och Världsbanken.

SAKs verksamhet riktar särskilt in sig på att nå ut till de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild inriktning mot kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsvariationer. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen. I Afghanistan arbetar vi med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.

SAK är en ideell förening och grundades 1980 som en reaktion på Sovjetunionens invasion av Afghanistan.

SAK är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som finansieras av bland andra tusentals privatpersoner, Sida, EU och Världsbanken.

SAKs verksamhet riktar särskilt in sig på att nå ut till de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild inriktning mot kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsvariationer. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen. I Afghanistan arbetar vi med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.

SAK är en ideell förening och grundades 1980 som en reaktion på Sovjetunionens invasion av Afghanistan.