Svenska Afghanistankommittén
Svenska Afghanistankommittén

SAK är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som finansieras av bland andra tusentals privatpersoner och Sida.

I Afghanistan arbetar drygt 6.000 anställda med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.

SAKs verksamhet är särskilt inriktad på de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden med fokus på kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättningar. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen. 

SAK är en ideell förening och grundades 1980 som en reaktion på Sovjetunionens invasion av Afghanistan.

SAK är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som finansieras av bland andra tusentals privatpersoner och Sida.

I Afghanistan arbetar drygt 6.000 anställda med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.

SAKs verksamhet är särskilt inriktad på de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden med fokus på kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättningar. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen. 

SAK är en ideell förening och grundades 1980 som en reaktion på Sovjetunionens invasion av Afghanistan.