Svensk Kärnbränslehantering

Kärnkraftsföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kategorier
Visa Allt
Format
Visa Allt

Svenska systemet

Grafik
BILDER | JPG
Beskrivning av det Svenska Systemet för att ta hand om radioaktivt driftavfall och använt kärnbränsle ser ut. Pilarna illustrerar var avfallet kommer från och var det förvaras. Gul pil är låg- och medelaktivt avfall och den röda pilen är det högaktiva kärnbränslet. De streckade pilarna visar de planerade anläggningar som återstår för att systemet ska bli komplett. De anläggningar som det handlar om är SFR med utbyggnaden i blå färg, Clab med inkapslingsanläggning (Clink) och Kärnbränsleförvaret.

Barriärer

Grafik
BILDER | JPG
Den första barriären är kopparkapseln med en insats av gjutjärn som gör kapseln stark. I bergets kemiska miljö korroderar (rostar) koppar mycket långsamt. Inga radioaktiva ämnen kommer ut ur täta kapslar. Den andra barriären är bentonitlera. Leran är en buffert som skyddar kapseln mot rörelser i berget. Leran hindrar även vatten att strömma runt kapseln och fungerar som ett filter, om en kapsel skulle skadas. Den tredje barriären är urberget. Berget fungerar som ett filter. Berget kan hålla kvar radioaktiva ämnen så länge att en stor del hinner sönderfalla till stabila grundämnen innan de eventuellt når markytan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Kärnkraftsföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.