Sverige bygger ut

Sverige bygger ut är ett projekt som är finansierat av Europeiska socialfonden. Det drivs av Solna stad i samverkan med Nacka kommun, Värmdö kommun, Sundbybergs stad och Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN). Syftet med projektet är att utveckla metoder, verktyg och modeller för att kvalitetssäkra och organisera den kommunala vuxenutbildningen inom byggområdet. 

Pressmeddelanden
3
Meny

Exkluderande byggsektor förhindrar kompetensförsörjning14.2.2018 06:05:00 CET | Pressmeddelande

Sverige är i behov av att bygga minst 600 000 bostäder till 2025 varav en stor del i Stockholmsregionen. Utöver det behöver miljonprogrammen renoveras och kommande infrastruktursatsningar kräver sitt. För att klara detta räknar branschen med att behöva anställa betydligt fler än vad som finns att tillgå idag. Samtidigt väljer många aktivt bort byggsektorn på grund av trakasserier och diskriminering. Inom ramen för projektet Sverige bygger ut ordnas nu en samverkanskonferens för att diskutera hur acceptans och tolerans är förutsättningar för den framtida kompetensförsörjningen inom byggsektorn.

Sverige bygger ut är ett projekt som är finansierat av Europeiska socialfonden. Det drivs av Solna stad i samverkan med Nacka kommun, Värmdö kommun, Sundbybergs stad och Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN). Syftet med projektet är att utveckla metoder, verktyg och modeller för att kvalitetssäkra och organisera den kommunala vuxenutbildningen inom byggområdet.