Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Med närmare 153 000 medlemmar är det största förbund inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Pressmeddelanden
51
Meny

Sveriges Ingenjörer kritiskt till föreslaget entreprenörsansvar15.9.2017 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sveriges Ingenjörer välkomnar regeringens förslag men är kritiska till att man inte tänkt hela vägen. Med detta förslag får man inte bukt på det egentliga problemet. Sveriges Ingenjörer förordar att ett entreprenörsansvar ska gälla inom alla branscher och alla led. Det måste vara ett solidariskt ansvar för arbetsgivaren, uppdragsgivaren och huvudentreprenören samt informationsskyldigheten.

Facken inom industrin beredda teckna treårigt avtal – om rätt innehåll3.9.2017 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sveriges Ingenjörer och de andra facken inom industrin har i dag lämnat sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena (Opo) lämnat till parterna på onsdagen. Facken är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning för LO-förbunden.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Med närmare 153 000 medlemmar är det största förbund inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se