Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisationen för 319 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresbostäder för alla i hela landet. Tillsammans har de över 950 000 hyresbostäder

Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Pressbilder på www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännyttas YouTube-kanal

VD-stab

Ekonomi och juridik

Fastighet och boende

Kommunikation

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisationen för 319 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresbostäder för alla i hela landet. Tillsammans har de över 950 000 hyresbostäder

Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Pressbilder på www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännyttas YouTube-kanal