Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. 

Sveriges Allmännyttas YouTube-kanal

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. 

Sveriges Allmännyttas YouTube-kanal