Swedish Hydro Solutions
Swedish Hydro Solutions

Anders LindqvistCCO och grundare
Swedish Hydro Solutions

Anders Lindqvist är företagets Chief Marketing Officer och tillika en av grundarna.

Tel:+46 727 47 67 47anders@swehydro.se

Swedish Hydro Solutions AB är en kunskapsbärare inom vattenrening samt långsiktigt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart förändringsarbete. Med marknadens effektivaste och mest hållbara metoder renar vi smutsigt läns- och dagvatten från markentreprenader. Vi renar även processvatten från gruvindustrin, från berg- och grustäkter och vatten från fastighetsbyggen eller från infrastrukturprojekt som broar, järnvägar och vägar. Vi arbetar aktivt med att informera beslutsfattare och tillsynsmyndigheter, så att de kan ställa rätt krav. Vi vill vara Europas ledande leverantör av lösningar för vattenrening.

Swedish Hydro Solutions AB är en kunskapsbärare inom vattenrening samt långsiktigt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart förändringsarbete. Med marknadens effektivaste och mest hållbara metoder renar vi smutsigt läns- och dagvatten från markentreprenader. Vi renar även processvatten från gruvindustrin, från berg- och grustäkter och vatten från fastighetsbyggen eller från infrastrukturprojekt som broar, järnvägar och vägar. Vi arbetar aktivt med att informera beslutsfattare och tillsynsmyndigheter, så att de kan ställa rätt krav. Vi vill vara Europas ledande leverantör av lösningar för vattenrening.