Talita

Talita är en ideell organisation som hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv. Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande med målet att kvinnor som utnyttjas i sexhandeln ska få en chans till ett nytt liv. Talita driver ett skyddat boende och utslussningslägenheter i Stockholm. Läs mer på talita.se

  • Talita

Talita är en ideell organisation som hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv. Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande med målet att kvinnor som utnyttjas i sexhandeln ska få en chans till ett nytt liv. Talita driver ett skyddat boende och utslussningslägenheter i Stockholm. Läs mer på talita.se

  • Talita