Talita

Talita är en ideell förening som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi eller människohandel för sexuella ändamål. Vi driver skyddade boenden och mottagningar i Sverige och Mongoliet.
Pressmeddelanden
0
Meny
Talita är en ideell förening som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi eller människohandel för sexuella ändamål. Vi driver skyddade boenden och mottagningar i Sverige och Mongoliet.