Tallbergs Förlag

Tallbergs Förlag AB är ett multimediaföretag som producerar regnbågsmedia. Regnbågsmedia för oss inkluderar alla regnbågens färger där vi står upp för HBTQ, etnicitet, religion, klass, kön och funktionsvariationer med flera.Vi föreläser och arrangerar workshops, utbildningar samt kulturevenemang, till exempel i form av konserter och konstutställningar. Alla produkter kan paketeras digitalt och säljs som utbildningsmaterial till skolor, företag och andra verksamheter som önskar öka sin kompetens inom våra områden.

Alla behöver lära sig om varandra, öppna upp ögonen och sträcka ut sina händer för att enas mot hat och okunskap.

Tallbergs Förlag AB är ett multimediaföretag som producerar regnbågsmedia. Regnbågsmedia för oss inkluderar alla regnbågens färger där vi står upp för HBTQ, etnicitet, religion, klass, kön och funktionsvariationer med flera.Vi föreläser och arrangerar workshops, utbildningar samt kulturevenemang, till exempel i form av konserter och konstutställningar. Alla produkter kan paketeras digitalt och säljs som utbildningsmaterial till skolor, företag och andra verksamheter som önskar öka sin kompetens inom våra områden.

Alla behöver lära sig om varandra, öppna upp ögonen och sträcka ut sina händer för att enas mot hat och okunskap.