Tessin Nordic

Tessin Nordic AB (publ) (”Tessin”) är en digital finansieringsplattform som erbjuder alternativa finansieringslösningar för fastighetsutvecklare inom främst bostadsutveckling.

Tessin växer med cirka 270 procent i tecknade kundavtal för alternativ fastighetsfinansiering under Q1 20206.5.2020 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB noterar en kraftig tillväxt i hur många fastighetsutvecklare som söker sig utanför de traditionella bankerna för finansiering av fastighetsprojekt. Under första kvartalet 2020 har Tessin tecknat kundavtal som motsvarar en utlåningsvolym om cirka 330 miljoner kronor, vilket är en ökning med 270 procent jämfört med samma period 2019.

Fortsatt stort intresse för Tessins fastighetslån – senaste lånet fulltecknades på två timmar8.4.2020 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Investeringsviljan är fortsatt stark bland användarna på Tessins plattform vilket är tydligt då det senaste erbjudna projektet fulltecknades på bara två timmar. Under den senaste tiden har det kortsiktiga kapitalbehovet ökat inom fastighetssektorn och Tessin har under första kvartalet i år tecknat ett rekordstort antal nya projekt. Under perioden januari till mars 2020 tecknades avtal med fastighetsutvecklare som representerar en lånevolym om drygt 300 miljoner kronor, vilket ska jämföras med samma period 2019 då volymen motsvarade 122 miljoner kronor. En kraftig ökning av efterfrågan på kapital skapar intressanta investeringsmöjligheter för de investerare som söker placera kapital i lån säkerställda med fastighetspant, kort löptid och en marknadsmässig attraktiv ränta.

Tessin fortsätter växa genom förvärv av Finlands största investeringsplattform för fastighetslån2.4.2020 09:35:46 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige och Helsingfors, Finland – Tessin Nordic AB, Nordens största finansieringsplattform för fastigheter, växer och blir ännu större. Tessin offentliggör att man förvärvat samtliga aktier i den finska plattformen Groundfunding Oyj. Syftet med förvärvet är att etablera en stark position i Finland för att kunna erbjuda finska fastighetsutvecklare attraktiva finansieringsmöjligheter genom att presentera dem för Tessins medlemmar i Sverige och Finland.

Miljardbelopp till Tessins medlemmar20.2.2020 16:32:00 CET | Pressmeddelande

Tessin som är Nordens ledande investeringsplattform för fastighetsutveckling nådde under början av februari 2020 två viktiga milstolpar – Tessin passerade två miljarder kronor i rest kapital samtidigt som man har återbetalt över en miljard kronor till medlemmarna som finansierat lånen. Sedan starten 2014 har investeringsplattformen Tessins medlemmar finansierat allt från renoveringar och nybyggen av bostäder till närings- och logistikfastigheter. Nu växlar Tessin upp ytterligare och lanserar ytterligare finansieringskällor i form att ett antal fonder. Fastighetsbranschen har varit en av börsens stora sektorvinnare under det gångna året. Även på Tessin har investerare i fastighetsprojekt haft ett gott år. Tessin har nu rest två miljarder i kapital till fastighetsprojekt samtidigt som man har återbetalat över en miljard kronor till sina medlemmar som finansierat lånen (med en genomsnittlig avkastning om 8,53 procent). Plattformen har dessutom nått en viktig milstolpe då man passerat 50 0

Tessins byggnadskreditiv – finansieringslösningar på upp till 100 miljoner20.12.2019 09:30:00 CET | Pressmeddelande

Finansieringserbjudandet är riktat mot aktörer som avser att bygga, förädla eller på annat sätt utveckla fastigheter. Finansieringen skräddarsys utifrån låntagarens behov med anpassad säkerhetsstruktur, avkastningsnivå och löptid. "Med byggnadskreditivet kan fastighetsutvecklare uppnå en högre belåningsgrad" säger Jonas Björkman. Tessins finansieringserbjudande kan kombineras med en underliggande belåning från bank eller annan finansiär. I mindre investeringar så är det dock fullt möjligt att enbart finansiera sig via Tessin utan inblandning av andra aktörer. Läs mer om byggnadskreditiv på Tessins hemsida.

Tessin rankas som ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag enligt Sweden Technology Fast 5027.11.2019 16:02:00 CET | Pressmeddelande

Tessin kniper en 30e-plats i Deloittes årliga ranking över Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag. – Precis som i fjol visar årets Fast 50 på fortsatt stark tillväxt för innehållsdrivna företag, med en stor andel spelutvecklare på listan, säger Erik Olin, partner på Deloitte och ansvarig för Sweden Technology Fast 50. På listan syns flera framgångsrika fintechbolag som Swish och Kivra, men Tessin är ensam representant från fastighetsbranschen. – Det känns otroligt kul att få representera just fastighetsbranschen som tills nu ansetts vara väldigt konservativ. Vårt mål är att i grunden förändra marknaden för fastighetsfinansiering och det här är en bekräftelse på att vi är på väg i rätt riktning, säger Tessins vd Jonas Björkman. Rankingen, som i år genomförs för 16:e gången, inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknologi, från internet, datorer och annan datautrustning till life sciences. Resultatet baseras på företagens genomsnittliga intäktsökning unde

Tidigare Nordnet-VD till Tessin18.1.2019 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Marknadsplattformen för fastigheter, Tessin, fortsätter att växa och värvar nu Håkan Nyberg som styrelseordförande. Tidigare har Nyberg bland annat varit VD för Nordnet och Ikano Bank. Hos Tessin kommer Håkan att fokusera på tillväxt i Norden och övergripande affärsutveckling. -Jag gillar affärsmodeller som innebär förändring i grunden. Finansväsendet, fastigheter inkluderat, har upplevts som ett fält med höga trösklar för gemene man. Affärsmodeller som sänker de trösklarna dras jag till och det präglade arbetet på exempelvis Nordnet. Nu ser jag att Tessin har enorm potential att möjliggöra för såväl vanligt folk som mindre byggbolag att agera på en marknad som tidigare varit reserverad för de stora och erfarna. Därför ser jag mycket fram emot rollen som ordförande, säger Håkan.

Tessin utökar produktportföljen4.10.2018 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu lanserar Tessin möjligheten för investerare att låna kapital till befintliga fastigheter. Först ut är kommersiella fastigheter i Umeå som huserar bland annat Socialtjänsten. Tessin inledde verksamheten 2014 och har ökat sin omsättning varje år sedan dess. I takt med att Tessin växer, att marknadssituationen förändras och att investerarna vidgar blicken, utvecklar Tessin sin produktportfölj. Nu lanserar Tessin möjligheten att investera genom lån till befintliga fastigheter, med stabila kassaflöden och pantbrev. - Som marknadsplats vill vi vara den lyhörda aktören som förser marknaden med de investeringsmöjligheter som efterfrågas. Samtidigt vill vi bredda produktportföljen för fastighetsinvesteringar vad gäller riskprofil. Med befintliga fastigheter som objekt erhåller investerare en lägre riskprofil än med exempelvis byggprojekt, säger Jonas Björkman, grundare och VD för Tessin. Det första projektet har nu finansierats fullt ut. Projektägaren förvaltar två hyresfastigheter som rymme
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

Tessin Nordic AB (publ) (”Tessin”) är en digital finansieringsplattform som erbjuder alternativa finansieringslösningar för fastighetsutvecklare inom främst bostadsutveckling.