Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet under Näringsdepartementet. Vårt uppdrag är att analysera och utvärdera svensk tillväxt- och näringspolitik. Genom vår kunskap bidrar vi till att effektivisera, ompröva och utveckla tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030. Myndigheten som leds av generaldirektör Sonja Daltung har sitt huvudkontor i Östersund. Vi har även ett kontor i Stockholm.

Nystartade företag tredje kvartalet 201930.1.2020 13:00:00 CET | Nyheter

Antalet nystartade företag var oförändrat under tredje kvartalet 2019. 16 344 företag startade jämfört med 16 317 företag motsvarande kvartal året innan. Den största minskningen av antalet nya företag syns inom vårt och omsorg där nyföretagandet ökade med 23 procent medan den största ökningen skedde inom transport och magasinering med 20 procent. Sett över landet ökade nyföretagandet mest i Gotlands län, där ökningen var 20 procent jämfört med motsvarande period förra året.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet under Näringsdepartementet. Vårt uppdrag är att analysera och utvärdera svensk tillväxt- och näringspolitik. Genom vår kunskap bidrar vi till att effektivisera, ompröva och utveckla tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030. Myndigheten som leds av generaldirektör Sonja Daltung har sitt huvudkontor i Östersund. Vi har även ett kontor i Stockholm.