Träbyggnadskansliet
Sveriges Träbyggnadskansli verkar för ökat träbyggande och tillväxt av den industriella träbyggsektorn i Sverige. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Modernt träbyggande

Sverige växer och vi växer kraftigt. Vi behöver därför bygga fler bostäder. Det måste ske både kostnadseffektivt och hållbart. Lösningen heter modernt, industriellt träbyggande. Lägre klimatutsläpp och effektivare produktion. Tekniken finns, är beprövad och utvecklad. Ge klimatarbetet inom byggsektorn ett snabbspår med ökat träbyggande. Den här trycksaken fokuserar på bostäder, men vi behöver öka träbyggandet även när det gäller skolor och andra offentliga miljöer, i kontorsfastigheter, broar med mera.

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för ökat träbyggande och tillväxt av den industriella träbyggsektorn i Sverige. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä- och Möbelföretagen, TMF.