Umeå Kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Pressmeddelanden
2
Meny

Dags att söka sommarjobb!12.3.2018 08:00 | Pressmeddelande

Nu är det dags. Från och med måndag 12 mars har ungdomar skrivna i Umeå kommun möjligheten att söka kommunens feriearbete. I år är det de som är födda 2001 som kan söka. De får arbete inom äldreomsorg, park, vaktmästeri, ideella föreningar eller något annat. Det ger för många en första kontakt med arbetslivet och därför är det en extra viktig verksamhet. Som tidigare år har förhandsintresset varit stort. Ansöka kan ungdomarna göra fram till 1 april. De arbetar sex timmar om dagen under tre veckor. De väljer mellan tre perioder som vanligt. Förutom ungdomarna får andra jobb som handledare under sommaren. – Förra året deltog ca 700 ungdomar. Anmälan gör de enkelt via umea.se/ferieprao. Ett smidigt sätt för ungdomarna att skicka in ansökan på. Dessutom blir det administrativa arbetet lättare för oss, berättar Pia Johansson på ferieverksamheten. Lönenivån 2018 är 52 kr/tim och de som arbetar inom äldreomsorgen, daglig verksamhet och omsorgen inom socialtjänstens olika boenden får 63 kr/tim

Dialog om gator och parker i Marie-området och Obbola8.3.2018 11:33 | Pressmeddelande

Kommunen vill föra dialog med boende om utomhusmiljön i Mariehem, Marieberg och Mariedal och Obbola. Egna idéer och synpunkter från boende är välkomna. Det var i mars 2017 som tekniska nämnden beslutade att utomhusmiljön under de närmaste åren ska få särskilt fokus i en stadsdel och en kommundel i taget. De som bor i området ska ha möjlighet att lämna synpunkter på de åtgärder som planeras. Under 2018 är det Marie-området (Mariehem, Marieberg, Mariedal) och Obbola som uppmärksammas. Kommunen tar gärna emot idéer för och synpunkter på gator och parker i respektive område. ­­Tanken med att jobba med en stads- och kommundel i taget är att kunna engagera medborgarna i vilka insatser som ska genomföras. Genomförande av dialogen om gator och parker Marie-området – onsdag 14 mars, kl 15-18, vid Coop, Mariehems centrum Obbola – tisdag 20 mars, kl 14-18, vid ICA Fyren, Obbola Kontakt Lina Samuelsson projektledare Marie-området Umeå kommun 090-16 53 88 070-886 52 71 lina.samulesson@umea.se Donal

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.