Umeå kommun
Umeå kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Pressmeddelanden
166
Meny

Fina siffror för Umeå kommun i SKL:s öppna jämförelse ”Planläggning och tidsåtgång 2018”11.12.2018 13:28 | Pressmeddelande

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar nu för andra gången öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. Jämförelsen visar att Umeå kommun ligger bra till inom flera av de olika delar som SKL tittar på. Bland annat är det bara tre kommuner (Stockholm, Malmö och Göteborg) som antagit fler detaljplaner under 2016-2017. Även när det gäller handläggningstid och andel överklagade planer står sig Umeå kommuns resultat starkt i jämförelsen.

Gamla E4-sträckningen ska utredas23.11.2018 00:00 | Pressmeddelande

En trafikutredning ska göras av väg 503 (tidigare E4-sträckning) från Ersbodarondellen till Tegsrondellen, efter beslut i tekniska nämnden. När ringleden är klar, ska kommunen ta över vägen och bygga om den och trafikutredningen är ett viktigt underlag. Ambitionen är att ge plats för nya bostäder, för gående, cyklister och kollektivtrafik i en trevlig stadsmiljö, med fokus på en förbättrad luftmiljö i centrum.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.