Västerås stift, Svenska kyrkan

Västerås stift är Svenska kyrkans regionala nivå i Dalarna, Västmanland och norra delen av Örebro län. Biskop sedan 2015 är Mikael Mogren. Stiftets uppgift är att stödja de 76 lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission och diakoni, kyrkans sociala arbete.

Underbar-himmel--Under-bar-himmel

Maria Koolen Helmin bygger upp ett platsspecifikt verk som heter Under bar himmel – Underbar himmel. Med projektioner och laminat kommer hon att gestalta sårbarhet och styrka. Koolen Helmin jobbar platsspecifikt och bygger upp sina installationer i noga samklang med kyrkans generösa ljusa rum.

  • Byline: Får användas i samband med artiklar eller liknande som berättar om utställningen 6:e sinnet 2022
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Underbar-himmel--Under-bar-himmel

Västerås stift är Svenska kyrkans regionala nivå i Dalarna, Västmanland och norra delen av Örebro län. Biskop sedan 2015 är Mikael Mogren. Stiftets uppgift är att stödja de 76 lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission och diakoni, kyrkans sociala arbete.