Wellstreet
Wellstreet

Sedan starten 2016 har Wellstreet investerat i flera framgångsrika teknikbolag inklusive Tibber, DanAds, Checkin.com, Scrive och Bambuser. På senare tid har Wellstreet uppmärksammats för att öppna The Factory, Nordens största innovations- och teknikhub i Sollentuna. Wellstreet är en stolt partner till Google for Startups och Amazon Web Services (AWS), samarbeten som driver investeringsportföljen till en högre nivå. Nyligen meddelade Wellstreet att man utökar sin närvaro till Göteborg från och med februari 2022.

Sedan starten 2016 har Wellstreet investerat i flera framgångsrika teknikbolag inklusive Tibber, DanAds, Checkin.com, Scrive och Bambuser. På senare tid har Wellstreet uppmärksammats för att öppna The Factory, Nordens största innovations- och teknikhub i Sollentuna. Wellstreet är en stolt partner till Google for Startups och Amazon Web Services (AWS), samarbeten som driver investeringsportföljen till en högre nivå. Nyligen meddelade Wellstreet att man utökar sin närvaro till Göteborg från och med februari 2022.