WhistleB, Whistleblowing centre

WhistleB is a cutting edge whistleblowing service, a third party solution for organisational whistleblowing. With over 20 years of experience in ethics and compliance, our support team and customisable plans now serve users across the globe. Adapting to the most current legal compliances, we contribute to foster transparent, fair and safe workplaces.

The WhistleB whistleblowing service enables a whistleblower to report on a suspected misconduct in a secure and anonymous manner. The Case management tool and the WhistleB expert advice facilitates correct and efficient case management in the countries where you operate.

The WhistleB service is available to its users from anywhere, at any time. We are committed to market leading security and data privacy. It is our top priority to protect and safeguard the anonymity of a whistleblowers, and to ensure the confidentiality, integrity, availability and privacy of all customer data.

The legal basis for the WhistleB service is compliance with present data protection laws and the forthcoming EU General Data Protection Regulation. WhistleB comply with ISO 27001, information security.

WhistleB – whistleblowing made trustworthy

Pressmeddelanden
11
Meny

Att vara visselblåsare är ofta inte bra för karriären24.10.2017 10:47 | Pressmeddelande

Metoo visar hur attityder kan ändras när problem kommer upp till ytan. Styrelsen har en viktig roll i att säkerställa sunda värderingar i sin verksamhet, men det stoppar inte där. Det är viktigt att förstå bakomliggande orsaker till tystnadskulturer, och att på ett trovärdigt sätt öppna upp även för anonym dialog med sina anställda, säger Gunilla Hadders en av grundarna till WhistleB som stödjer styrelser och ledningar med visselblåsartjänster.

WhistleB is a cutting edge whistleblowing service, a third party solution for organisational whistleblowing. With over 20 years of experience in ethics and compliance, our support team and customisable plans now serve users across the globe. Adapting to the most current legal compliances, we contribute to foster transparent, fair and safe workplaces.

The WhistleB whistleblowing service enables a whistleblower to report on a suspected misconduct in a secure and anonymous manner. The Case management tool and the WhistleB expert advice facilitates correct and efficient case management in the countries where you operate.

The WhistleB service is available to its users from anywhere, at any time. We are committed to market leading security and data privacy. It is our top priority to protect and safeguard the anonymity of a whistleblowers, and to ensure the confidentiality, integrity, availability and privacy of all customer data.

The legal basis for the WhistleB service is compliance with present data protection laws and the forthcoming EU General Data Protection Regulation. WhistleB comply with ISO 27001, information security.

WhistleB – whistleblowing made trustworthy