Stadsarkivet
Stadsarkivet

Stadsarkivet ansvarar för att den information som skapats i Stockholm är tillgänglig för alla nu och i framtiden. Stadsarkivet är Nordens mest besökta arkiv. Här finns information om staden och dess medborgare från 1400-talet fram till idag. Materialet förvaras i det sju våningar djupa bergrummet i Stadsarkivet Kungsklippan och i de två bergstunnlarna i Stadsarkivet Liljeholmskajen. Totalt finns drygt 6000 arkiv och 9 mil arkivmaterial. En mindre del av materialet är utlagt på internet.

Stadsarkivet ansvarar för att den information som skapats i Stockholm är tillgänglig för alla nu och i framtiden. Stadsarkivet är Nordens mest besökta arkiv. Här finns information om staden och dess medborgare från 1400-talet fram till idag. Materialet förvaras i det sju våningar djupa bergrummet i Stadsarkivet Kungsklippan och i de två bergstunnlarna i Stadsarkivet Liljeholmskajen. Totalt finns drygt 6000 arkiv och 9 mil arkivmaterial. En mindre del av materialet är utlagt på internet.