• Via TT
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48 | Stockholms stad

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.
Hogia AB

Hogia banar väg för nästa generations kollektivtrafik17.10.2018 09:00 | Hogia AB

Nu lanserar Hogia en ny molnprodukt som ska ge trafikföretagen en mer proaktiv störningshantering. Med all trafikinformation samlad på ett ställe blir det enklare att få en snabb överblick av situationen i kollektivtrafiken. Genom att man kan registrera händelser som skulle kunna påverka kollektivtrafiken får trafikföretagen bättre förutsättningar att agera innan störningen påverkar resenären. Målet är att ge resenären en smidigare resa så att fler väljer kollektivtrafiken istället för den egna bilen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>