• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Region Uppsala

Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 27 mars 202327.3.2023 17:09:02 CEST | Region Uppsala

Bättre ekonomiskt resultat än budgeterat De totala intäkterna för Trafik och samhälle under perioden januari-februari 2023 landade på 431 miljoner kronor. Det är en förbättring med 3,1 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna har den största avvikelsen med en förbättring med 5,6 mnkr jämfört med budget. Stadsbusstrafiken i Uppsala har fler antal resande jan-februari jämfört med samma period förra året. Statistiken visar också att antalet resande på det nya linjenätet i Enköping ökat månad för månad sedan i höstas. Tidstaxa införs från den 22 januari 2024 Nämnden fattade beslut om att dagens fem zoner för enkelbiljetter ersätts med en zon och att två prisnivåer införs: helt pris och rabatterat pris. Helt pris gäller för vuxen, 20-64 år, rabatterat pris gäller för ungdom, 7-19 år, studenter med minst 75 procent studietakt och äldre från 65 år och förmånstagare. Tidstaxans enkelbiljetter har en giltighetstid om 75 minuter. Nytt linjenät i Bålsta Ett nytt linjenät för busstrafiken införs
Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 27 mars27.3.2023 16:39:18 CEST | Region Uppsala

Minusprognos för Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset väntas göra ett minusresultat på 650 miljoner kronor under 2023. Det framgår av månadsrapporten för februari. Detta är 550 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 100 miljoner kronor. Prognosen beror på att sjukhuset inte klarade av hela åtgärdsprogrammet under 2022, ökat budgetkrav och låg uppräkning i förhållande till kostnadsökningarna. Sjukhuset arbetar med åtgärder både sjukhusövergripande samt på verksamhetsområdesnivå för att minska det negativa ekonomiska gapet. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 15 miljoner kronor. Försämringen beror på höga kostnader för inhyrd personal och ökad produktion Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett nollresultat. (S) yrkade under detta ärende på att sjukhusstyrelsen skulle avsätta 700 000 kronor till verksamhet på Akademiska sjukhuset för sjukhushundarna. Detta avslogs. Svar på initiativ om geriatriken i Tierp Vivianne Macdisi (S), Peter Lyde

Beslut om nytt busslinjenät i Bålsta27.3.2023 16:23:39 CEST | Trafik och samhälle

Förslaget till nytt busslinjenät i Bålsta fastställdes av Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden den 27 mars. Linjenätet har tagits fram i samarbete mellan Region Uppsala och Håbo kommun, där boende och verksamma i området har haft möjlighet att framföra synpunkter på hur kollektivtrafiken i tätorten Bålsta bör utformas. Ett nytt busslinjenät planeras att införas successivt med början i december.
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg summerar 202227.3.2023 16:10:40 CEST | Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Under 2022 utförde Svenskt Ambulansflyg uppdrag vid 39 av Sveriges drygt 40-tal flygplatser och vid 28 flygplatser i andra länder. Uppdragen har utförts åt Sveriges samtliga regioner. Dominerande volymen uppdrag är normaltransporter. Transporter är både planerade och akuta och utförs med ordinarie besättning och med specialteam. Det handlar om flera tusen patienter som har fått hjälp att komma till rätt sjukhus.
Nordberg Movement AB

Premiär för VR-verket Get Real av koreograf Robin Jonsson på Kulturhuset Stadsteatern27.3.2023 15:43:55 CEST | Nordberg Movement AB

VR-verket Get Real, av koreograf Robin Jonsson, har premiär på Kulturhuset Stadsteatern den 31 mars. Föreställningen bygger på en ny form av virtuell scenkonst. I Get Real sker ett unikt och meningsfullt samspel mellan dansare och publik, som skapar verket med sina egna kroppar, rörelser och röster. Get Real spelas den 31 mars - 2 april på Kulturhuset Stadsteatern, Kilen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>