• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
SBAB Bank

SBAB, Skandia och Landshypotek Bank lanserar uppförandekod för förmedlare av bolån15.6.2021 09:30:00 CEST | SBAB Bank

Inom ramen för hållbar kreditgivning, ansvarstagande och förtroendeskapande arbete har SBAB, Skandia och Landshypotek Bank tagit fram en uppförandekod för bolåneförmedlare. Uppförandekoden säkerställer med sina krav en enhetlighet i förmedlarbranschen avseende bland annat kunskapskrav och regelefterlevnad för förmedlarens personal, samt att ersättning i samband med bolåneförmedling följer de ersättningsregler för personal som gäller för banker vid kreditgivning i form av endast fast ersättning.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>