• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 28 november28.11.2022 15:52:55 CET | Region Uppsala

Utredning av ny sjukhusbyggnad på annan plats överlåts till regionstyrelsen Vid sjukhusstyrelsens sammanträde presenterades en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset. Förstudien har tagit fram ett tänkbart scenario, som innebär att centralblocket renoveras och anpassas, men att det också skapas nybyggnader för vissa verksamheter, ett projekt som förväntas ta flera decennier. Som ett alternativ presenteras också ett förslag om att bygga ytterligare ett sjukhus. Sjukhusstyrelsen ansåg att frågan om ny sjukhusbyggnad behöver utredas vidare, där man tar hänsyn till fler perspektiv, bland annat behovet av högspecialiserad sjukvård och det pågående omställningsarbetet för framtidens hälso- och sjukvård. Det behövs också samråd med fler förvaltningar inom Region Uppsala och med länets kommuner. Sjukhusstyrelsen beslutade att överlåta ärendet till regionstyrelsen för fortsatt beredning. Oförändrad prognos för Akademiska efter oktober Akademiska sjukhusets årsprognos är o
Svea Bank AB (publ)

Röda siffror för årets Black Friday-period28.11.2022 15:02:30 CET | Svea Bank AB (publ)

Black Friday började starkt men tappade på slutet av dagen. Även de andra längre perioderna i Black Week och Black November minskar i omsättning. Det konstateras när Prisjakt och Svea Bank summerar Sveriges största shoppinghögtid. Enligt Svea Bank minskade e-handelsförsäljningen under gårdagens Black Friday med 12 procent, medan Black Week minskade med 9,5 procent. Omsättningen under den längre perioden Black November har dock hittills haft ett mindre tapp än Black Week, vilket visar att butikerna i allt större utsträckning tidigarelägger sina kampanjer. Positivt för konsumenter är att fredagen fortsatt är den billigaste på året: Prisjakts statistik visar att rabatterna i genomsnitt var 21 procent.
GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

GS-facket når förlikning – ny praxis för ockerhyra inom skogsbruket28.11.2022 10:35:47 CET | GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

Allt fler migrantarbetare inom skogsvården vittnar om oskäliga hyror i samband med att de tar anställning i Sverige och erbjuds boende av arbetsgivaren. I en domstolsprocess har GS-facket nu nått en förlikning med en skogsentreprenör som tagit ut en oskäligt hög hyra från de migrantarbetare som bolaget hyrt ut bostad till. Förlikningen innebär att migrantarbetarna får en tillfredställande lösning på tvisten och att parterna nu har en ny praxis att förhålla sig till i frågan om hyresocker.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>