• Pressmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet lägger motion för jämlik tillgång till skånska vårdcentraler18.10.2019 12:17:03 CEST | Vänsterpartiet Skåne

2009 infördes hälsoval inom vården, vilket lett till att privata vårdcentraler öppnat på många platser i Skåne. Ofta koncentreras de privata vårdcentralerna till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer, medan områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte alls har haft samma nyetablering av vårdcentraler. Nu vill Vänsterpartiet kartlägga behovet av offentliga vårdcentraler för att trygga tillgång till en god primärvård för alla.
Region Örebro län

Jämställd fritid, Brobygge för trygghet och Food Truck får regionens stöd18.10.2019 11:20:37 CEST | Region Örebro län

Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd har i dag den 18 oktober beviljat stöd till tre sociala innovationer. Studiefrämjandet Örebro-Värmland får 200 000 kronor för utvecklingsprojektet Equality toolbox – verktyg för en jämställd fritid. Verdandi får 200 000 kronor för utvecklingsprojektet Brobyggare för trygghet. Medborgarskolan får 50 000 kronor för förberedelseprojektet Vägen till integration genom en mobil Food Truck.
Lindholmen Science Park

AI-hackathon ska lära oss mer om Östersjöns miljö18.10.2019 09:03:39 CEST | Lindholmen Science Park

I november hålls ett AI-hackathon i Göteborg med syfte att accelerera forskningen om sillgrisslor och om Östersjöns känsliga ekosystem. Data scientists, programmerare och interaktionsdesigners inbjuds att delta för att under två intensiva dagar tillsammans med bland andra Världsnaturfonden (WWF), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stockholm Resilience Centre, Baltic Seabird Project och AI Innovation of Sweden arbeta fram nya sätt att strukturera data om havsfåglarna.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>