• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
PRO-Pensionärernas Riksorganisation

PRO Ångermanland erbjuder regionen hjälp med covid-information28.1.2021 16:00:39 CET | PRO-Pensionärernas Riksorganisation

PRO Ångermanland har idag cirka 7500 medlemmar där merparten är i åldern 70+. Vi har ett väl utvecklat medlemssystem med såväl sms-funktion som e-post till våra medlemmar. Vi erbjuder oss nu att hjälpa till med information om när, var och hur vaccinationen går till. Det är snabbt och enkelt att via vårt medlemssystem att nå ut till medlemmarna och detta utan kostnad för Region Västernorrland.
Umeå kommun

Pandemin lett till positivt årsbokslut i för- och grundskola28.1.2021 13:27:15 CET | Umeå kommun

Sedan i mars har arbetet i inom för- och grundskolan präglats av den pågående coronapandemin med fokus på åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och värna arbetsmiljön. Ledningen har kontinuerligt följt händelseutveckling samt myndigheternas rekommendationer. För- och grundskolenämnden redovisar ett överskott på 97,5 miljoner kronor i bokslutet för 2020 som till stor del beror på pandemins effekter, exempelvis tillfälligt statsbidrag för att täcka sjuklönekostnader och minskade kostnader för vikarier.
Allison A/S

Återkallande28.1.2021 11:00:00 CET | Allison A/S

Bramming, 2021-01-28 - Vi har konstaterat en oönskad bakterieväxt i enstaka partier enligt nedanstående översikt. Alla berörda partier har efter avslutad produktion, och före leverans, testat negativt för mikrobiologisk växt, men vid rutinmässig stickprovskontroll efter 3 månader har det konstaterats mikrobiologisk växt. Infektionen av produkterna innebär i de flesta fall inte någon risk för konsumenter med normalt fungerande immunsystem, men för konsumenter med nedsatt immunsystem kan produkterna utgöra en risk. Vi rekommenderar därför att man antingen kasserar produkten eller lämnar tillbaka den i butiken där den är köpt. Produktionsnumret är tryckt i botten på emballaget. PRODUKT Produktionsnr produkt Produktionsnr Presentkartonger Meraki Handlotion tangled woods (Presentkartonger) 231500 202019 Meraki Handlotion Northern Dawn (Presentkartonger) 231727 202023 Meraki Pure Bodylotion 231530 Meraki Handlotion Linen Dew 231524 Meraki Handlotion Linen Dew 231822 Meraki Handlotion tangled
Svenska Basketbollförbundet

Södertäljes Nina Baresso utses till Loka Hero28.1.2021 10:46:18 CET | Svenska Basketbollförbundet

Stadsdelen Geneta är ett särskilt idrottssvagt område i Södertälje och det har varit särskilt svårt att engagera tjejer. Det ville Nina Baresso och Södertälje Basketbollklubb ändra på och startade därför basketträningar för tjejer. Satsningen kommer framöver att stöttas av Loka Heroes, och blir en del av Basket Gäris som startades av svenska basketstjärnan och WNBA-meriterade centern Amanda Zahui i Vårby.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>