Migrationsverket

Seminarium: Hur kan man utvisas efter tio år i Sverige?25.4.2024 11:50:10 CEST | Migrationsverket

Medier rapporterar återkommande om personer som måste lämna Sverige efter att de har befunnit sig här i flera år, även barn som levt större delen av sitt liv här. Vad är skillnaden mellan asylrätt och rätten att få skydd? Hur ser processen ut – från det att en person lämnar in en asylansökan tills han eller hon får beslut? Hur fungerar det med överklagande och preskriptionstid? När kan en person sättas i förvar?
Norrköpings kommun

Brister i bemötande anmäls enligt lex Sarah25.4.2024 09:12:42 CEST | Norrköpings kommun

Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun anmäler en händelse gällande ett allvarligt missförhållande. En medarbetare har utsatt en brukare för fysiskt kränkande behandling. Händelsen har inträffat i en bostad med särskild service enligt LSS i Norrköpings kommun, och den bedöms av vård- och omsorgskontoret som ett missförhållande och anmäls till Inspektion för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.
Civil Rights Defenders

Civil Rights Defender of the Year 2024 – Ukrainian Mariia Sulialina documents grave violations against children25.4.2024 08:02:16 CEST | Civil Rights Defenders

The 2024 Civil Rights Defender of the Year Award goes to Mariia Sulialina, 27, head of the Ukrainian human rights organisation Almenda. Mariia Sulialina became a human rights activist when she was only 15. For many years she has fought tirelessly to hold accountable those responsible for the abuses committed against children during the war in Ukraine.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye