• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Transportföretagen

Ett förstärkt korttidspermitteringsstöd behövs återigen för sjöfarten21.1.2022 16:00:00 CET | Transportföretagen

Sjöfarten, och speciellt färjesjöfarten, har ekonomiskt drabbats mycket hårt under coronapandemin på grund av de restriktioner som stoppat en stor del av resandet. Tidigare har branschen hjälpts något av regeringens förstärkta korttidspermitteringsstöd. När det förstärkta stödet inte finns att söka riskerar delar av sjöfarten att hamna i en krissituation, detta skriver branschorganisationen Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och fackföreningarna Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen i ett brev till finansminister Mikael Damberg.
Livsmedelshandlarna

Livsmedelshandlarna startar projekt Överklaga21.1.2022 15:00:00 CET | Livsmedelshandlarna

Livsmedelshandlarna är övertygade om att det går att göra mycket mer med de lagar vi har. Vi behöver inte diskutera nya lagar, utreda, skicka på remiss, skriva propositioner och ha omröstningar för många av de brott som drabbar samhället. Det handlar istället om att göra rätt från början och att styra mot kvalitet i arbetet. Det är vår hypotes, som vi nu ska testa med en studie under våren. Följs oss så får du veta hur det går!

Beslut från Riksidrottsnämnden – Bodens Hockeyförening beviljas dispens från krav att tillhöra ligaorganisationen Hockeyettan21.1.2022 14:00:00 CET | RF/SISU

I enlighet med vad Riksidrottsnämnden tidigare fastslagit är Svenska Ishockeyförbundets krav på att medlemsförening måste tillhöra ligaorganisation för att delta i serienivån Hockeyettan ogiltigt, då kravet står i strid med de grunder varpå Riksidrottsförbundets stadgar vilar. RIN har därför beslutat att bevilja Bodens Hockeyförening dispens från kravet.
Umeå kommun

Vi efterfrågar invånare med erfarenhet av vård och omsorg21.1.2022 11:55:40 CET | Umeå kommun

Personalläget är ansträngt inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Frånvaron är hög och behovet av vikarier stort för att kunna upprätthålla en trygg och säker vård och omsorg. Vi vädjar därför till invånare som har erfarenhet av arbete inom hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, funktionshinderomsorg eller personlig assistans och har möjlighet att under en begränsad tid hjälpa till inom kommunens äldreomsorg eller funktionshindersomsorg att ta kontakt med respektive rekryteringscentrum.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>