• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 28 februari28.2.2024 17:09:05 CET | Region Uppsala

Region Uppsala ska utreda om lokalvård kan utföras i egen regi Fastighet och service ska ta fram ett underlag inför ett beslut om framtidens lokalvård ska upphandlas, eller skötas i egen regi. Utredningen ska återrapporteras på fastighet- och servicenämndens sammanträde i juni 2024. Detta beslutade nämnden vid sitt möte. Lokalvård är en upphandlad tjänst som omsätter cirka 150 miljoner kronor årligen inom Region Uppsala, och utförs i alla egenägda lokaler men även i vissa inhyrda. Nuvarande avtal går ut den 30 juni 2025, med möjlighet till förlängning i ett år. En upphandling bör, enligt ärendets handlingar, sättas i gång sommaren 2024. Men inför denna eventuella upphandling vill nu alltså Fastighet och service först låta utreda om det finns positiva effekter med att i stället ta hem lokalvården i egen regi. Till exempel kan samordning och gemensamt nyttjande av resurser ge synergieffekter mellan lokalvård och annan verksamhetsnära (vårdnära) service som utförs i egen regi. Även inom a
Kristdemokraterna Västra Götalandsregionen

GrönBlå Samverkan: ”Upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att minska väntetiderna”28.2.2024 16:21:05 CET | Kristdemokraterna Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ska vidta omedelbara åtgärder, se över avtal och göra justeringar för att öka andelen upphandlad vård inom ögonsjukvård, ortopedi och gynekologi av externa vårdgivare. Det förslaget lade GrönBlå Samverkan (M, KD, C och L) fram vid onsdagens möte i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.
EnergiEngagemang

Nu kan fastighetsägare hyra ut sitt tak för en solpark - ger flertal ekonomiska och miljömässiga fördelar28.2.2024 14:14:08 CET | EnergiEngagemang

Behovet av el ökar stadigt och i takt med det växer även intresset för solenergi. Samtidigt finns många stora tak runt om i Sverige som står helt outnyttjade, bland annat lager- och logistikfastigheter där golvet är det naturliga användningsområdet. EnergiEngageman lanserar nu en tjänst där fastighetsägare med tak på över 10 000 kvm kan hyra ut sitt tak och på så sätt ta del av solenergins ekonomiska och miljömässiga fördelar, som möjlighet till hållbarhetscertifiering, lägre räntor, extra intäkter och att uppfylla kommande lagkrav. Helt utan risk eller insats.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye