• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Industriarbetsgivarna

Avtal för massa- och pappersindustrin klart2.4.2023 13:35:00 CEST | Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna och Pappers har idag träffat avtal. Avtalet följer det märke som industrins parter träffade tidigare i veckan och som är normerande för hela arbetsmarknaden. ”Förhandlingarna med Pappers är nu i hamn och de har skett i konstruktiv anda. Vi har nu ett avtal på plats som innebär att företagen inom svensk massa- och pappersindustri får stabilitet och förutsägbarhet både vad gäller både villkor och lönekostnader”, säger Per Widolf förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.
Trä- och Möbelföretagen

”Högt löneavtal i utmanande tider” - lönemärket satt för svensk arbetsmarknad31.3.2023 19:07:19 CEST | Trä- och Möbelföretagen

Efter intensiva slutförhandlingar är löneavtalen för svensk industri klara. Arbetsgivarna och Facken inom industrin har enats om ett löneavtal med ett sammanlagt avtalsvärde på 7,4 procent i ett 24 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2025. Därmed är också märket satt - den lönenivå som industrins parter enas om och som blir vägledande för hela arbetsmarknaden.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>