• Via TT
  • Business Wire
  • NASDAQ OMX
E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00 | E.ON Sverige AB

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>